Üç İş Günü Mazeretsiz İşe Gelmeyen Bir Elemanın Hakları Nelerdir?

Paylaş:

Üç İş Günü Mazeretsiz İşe Gelmeyen Bir Elemanın Hakları Nelerdir?

Üç iş günü mazeretsiz olarak işe gelmeyen elemanın herhangi bir hakkı yoktur. Bu durum işverene iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II-g bendine göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü işine devam etmemesi, işverene iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak fesih hakkı verir. İşverenin haklı nedenle fesih hakkını, işçinin devamsızlığını öğrendiği günden başlayarak altı iş günü içinde kullanması gerekir.

Üç İş Günü Mazeretsiz İşe Gelmeyen Bir Elemanın Hakları Nelerdir?

Üç İş Günü Mazeretsiz İşe Gelmeyen Bir Elemanın Hakları Nelerdir?

Bu durumda işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ancak ücret alacağının ve varsa hak kazanıp ta kullanmamış olduğu yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin izin ücretinin ödenmesi gerekir.

Paylaş:
Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği